06.10.2020

Tasuta täiendkoolitus noortelaagri kasvatajatele ja juhendajatele

NB! Registreerimine on lõppenud!

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab tasuta täiendkoolituse noortelaagri kasvatajatele ja juhatajatele. Koolitus viiakse läbi Zoomis ja töökeeleks on eesti keel. 

Koolitus toimub kahe osana ja kogumaht on 16 akadeemilist tundi. Koolitus koosneb loengutest ja iseseisvast tööst. 

Osalejatele väljastatakse tõend, et koolituse sisu vastab noorsootöötaja kutsestandardile. Tõend on kasutatav laagrikasvataja ja/või -juhataja kvalifikatsiooni esmatõendamisel (eksam) või korduvtõendamisel dokumendipõhiselt.

Koolitus toimub Zoomi keskkonnas ja osalemiseks on vajalik interneti ning mikrofoni (ja võimalusel kaamera) olemasolu. Soovitatav on kasutada koolitusel osalemiseks veebibrauserit Google Chrome.

 I osa
29.10.2020 kell 9.00-10.30
Teemad: Mitteformaalse õppe raames kogetu ja saavutatu mõtestamine ning noorte kaasamine laagritegevuste planeerimisse ja elluviimisse. Lektor Argo Bachfeldt 

30.10.2020 kell 9.00-10.30
Teemad: Riskikäitumise ennetamine. Aktiivsus-tähelepanuhäirega lapsed. Erivajaduste märkamine laagris ja sekkumine. Lektor Anneli Liivamägi-Hitrov

II osa
05.11.2020 kell 9.00-10.30
Teemad: Konfliktide lahendamine ja käitumine varguse korral laagris. Lektor Anneli Liivamägi-Hitrov

06.11.2020 kell 9.00-10.30
Teemad: Aktiivõppe meetodite kasutamine ja interaktiivsed õppemeetodid laagris. Lektor Argo Bachfeldt.

NB! Registreerimine on lõppenud! 
Registreerunutele saadetakse koolituse Zoomi link 2 päeva enne koolitust. 

Lisainfo: Tiiu Kadak tel 6147496, 522 7008, Tiiu.kadak@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: