05.09.2017

Tasuta teenindusassistendi koolitus

13. november 2017 - 12. detsember 2017.

Koolitus igas vanuses inimestele, kes on vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud.

BCS Koolitus viib läbi projekti

"IKT kasutusoskustega klienditeenindaja-e-teenindaja"

Järgmise koolituse toimumise aeg: 13. november 2017 – 12. detsember 2017

Koolituse eesmärgiks on teenindusassistendi, e-teenindaja või mõnel teisel teenindusprotsessis oleval ametikohal nõutud oskuste ja teadmiste andmine. Koolitusele järgneb tööpraktika ettevõttes.

Koolitus on mõeldud igas vanuses inimestele, kes on vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud (sealhulgas näiteks lapsehoolduspuhkusel viibimise, ajateenistuse, laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise, tervisliku seisundi vms põhjusel), kes hetkel ei tööta ega õpi, kuid näevad oma tulevikku töötades kaasaegses töökeskkonnas kasutades mitmekülgseid IKT-alaseid oskusi.

Programm (õpe eesti keeles):

  • Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine silmast-silma ning e-kanalite vahendusel, kontakti ja vestluse juhtimine
  • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
  • Dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine, informatsiooni haldamine
  • Professionaalse müügi teostamine; ettevõtte/toodete/teenuste esitlemine
  • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ning Adobe Illustrator kasutamine)
  • e-turundus: vahendid ja teostamine
  • Läbirääkimisoskused
  • Projektipõhine tegutsemine
  • Meeskonnatöö

Lektorid: 

BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild;

BCS Koolituse partnerkoolitajad: Hille Luht-Pihelgas, Karmen Ruut

 

Koolituspäevade arv: 22 päeva

Tundide arv: 176 akadeemilist tundi

Koolituse toimumise koht: Aia tn 7, Tallinn

Koolitus on tasuta, osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Lisainfo ja registreerimine koolitusele: 

Regina Mathisen
Tel: 680 6880
e-post: regina.mathisen@bcs.ee 

http://www.bcskoolitus.ee/klienditeenindajaprojekt/