11.06.2020

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Rail Balticu „Ülemiste-Kangru“ KMH käsitleb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil vahelist ca 16 km pikkust trassilõiku. Nimetatud lõik kulgeb Tallinna linna ja Rae valla territooriumil algusega Tallinna linnas maaüksuse Suur-Sõjamäe tn 30 põhjanurgast Kiili ja Rae valdade piirini. KMH käigus tuvastatakse, kirjeldatakse ja hinnatakse kavandatava tegevusega kaasnevat otsest ja kaudset olulist keskkonnamõju keskkonnaelementidele ning nende omavahelistele seostele. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.
Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 16.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas. Koosolekuga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee - keskkonnamõju hindamisega seotud teated) olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.
Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 11.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume samuti teada anda hiljemalt 11.06.2020 helistades otsutaja telefoninumbrile 667 2004, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 22.06-30.06.2020.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (Keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-3201-017.
KMH programmi kohta ettepanekuid on võimalik saata kuni 30.06.2020 saates kirja TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee või postiaadressile Endla 10a, Tallinn 10142.
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Ülemiste-Kangru“ ehitusprojekti KMH osapooled:
Otsustaja: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kontaktisik Liina Roosimägi, e-post: liina.roosimagi@ttja.ee, tel: 6672004.
Arendaja: RB Rail AS Eesti filiaal, registrikood14168654, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142; e-post info@railbaltica.org; kontaktisik Roland Müür, e-post: roland.muur@rbe.ee.
KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, kontaktisik Jüri Hion, e-post jyri.hion@skpk.ee, tel: 5120924.

Uudise rubriigid: