28.09.2020

Teatrietendus "Puhtu ja Mustu" lasteaia õuealal 5.oktoobril kell 15.30

Esmaspäeval, 5. oktoobril toimub lasteaia õuealal lastele etendus " Puhtu ja Mustu", kus räägitakse puhtuse ja hügieeni hoidmisest, puhtast keskkonnast ja muudest aktuaalsetest teemadest lapselikus ja mängulises võtmes. Näitlejad, ka pildil olev Mustu, on lastest ohutus kauguses ja hoitakse vajalikku distantsi. Etendus toimub vabas õhus.