01.05.2021

Teeme Ära 2+2 talgupäev - putukahotell

Teeme Ära talgupäeva sel aastal traditsioonilisel moel korraldada ei saanud. Kuna Lauteri majas on arenemas ka kaunis õppeaed, siis otsustasid lapsed, et ka putukatele oleks vaja oma kodu. Triibukassidel tuli idee isekeskis talgupäev korraldada ning kutsuda endale ka abiline. Suur tänu ühele kuldsete kätega isale, kelle abiga sirguski Lauteri mänguväljakule vahva putukahotell.

Suure hulga inimestega koguneda ei saanud, aga tegutsemisrõõmu ja ühistunnet vajame kõik. Talgulised meisterdasid käepärastest materjalidest putukatele putukahotelli, et pakkuda looduse mitmekesisuse hoidjatele rohkem elu- ja varjepaiku. Putukaid tasub aias soosida, sest nende hulgas on nii aiakahjurite hävitajad kui ka taimede tolmeldajad.


176653592_5622754394432012_4695870620268182859_n.jpg 

Putukatest sõltub peaaegu 90% maailma õistaimede levik, nad on edukad aiakahjurite hävitajad ja toiduks paljudele liikidele ehk väga oluline osa meie ökosüsteemidest. Üheks putukate elurikkuse toetamise võtteks on aedadesse putukahotellide rajamine, kus liigid saavad talvituda, paljuneda ja varjuda.
Putukatele elupaikade ehitamine, aianurgas murulapi niitmata jätmine või niidulillede lapikese rajamine on väikesed, aga olulised sammud suurte muutuste poole meid ümbritseva keskkonna ja loodusliku mitmekesisuse hoidmisel. 

176223324_5622755534431898_956995160658986563_n.jpg
Teeme Ära 2+2 talgupäev tähendab, et innustame eestimaalasi talgupäeva raames ette võtma kõiki kevadisi töid ja tegemisi, mis on jõukohased teha kahekesi või pereringis – olgu selleks aiatööd, kodune suurpuhastus või muu, mis just nüüd ära tegemist vajab. Teeme Ära talgupäeva meeskonna tänavused üleskutsed seonduvad kõik hoolimisega – et hooliksime rohkem elukeskkonnast, toidust ja üksteisest. Õlatunnet tugevdab see, kui me kõik märgime oma kodused talguteod üle-eestilisele talgukaardilwww.teemeara.ee .

1. Millest ehitada? 

Putukahotell võib koosneda väga eriilmelistest looduslikest materjalidest. Erinevate liikide ligimeelitamiseks võib kasutada nii puitu, telliskive, heina, käbisid, multši või oksi, sammalt kui ka väikseid kive ning muud kodus leiduvat. Mida eriilmelisemad on hotelli “toad”, seda rohkem putukaid sinna elama asub.'

2. Kuidas asukoht valida?

Putukahotell võiks aias leida koha pigem põõsaste või puude läheduses, varjulisemas kohas ning jäta ümber ruumi, et saaks 

sealseid elanikke uudistada. Kindlasti tasub ehitamisel meeles pidada, et hotell peaks olema maapinnast kõrgemal, et vältida mädanemise ohtu.

Uudise rubriigid: