03.06.2016

Teenekas haridusametnik Sirje-Anne Rei pälvis raemedali

Tallinna linnavalitsus otsustas anda raemedali Tallinna Haridusameti töötajale Sirje-Anne Reile pikaajalise viljaka tegevuse eest Tallinna linna üldhariduskoolide olümpiaadide korraldajana.

Taotluse anda Sirje-Anne Reile raemedal esitas Tallinna Haridusamet, kelle arvates on Sirje-Anne Rei tegevust andekatele lastele suunatud olümpiaadide korraldamisel ja õpetajate meeskondade juhendamisel raske üle hinnata ning see väärib tunnustamist Tallinna raemedaliga.  

Sirje-Anne Rei on alates 1. märtsist 2000 kuni käesoleva ajani töötanud Tallinna Haridusametis õpilastele suunatud olümpiaadide korraldajana. Tema eestvedamisel ja korraldamisel on toimunud Tallinnas nii piirkondlikke kui ka ülelinnalisi eri õppeainete olümpiaade, kokku on nende aastate jooksul olümpiaadidel osalenud tuhandeid Tallinna koolide õpilasi.

2005. aastal sai Sirje-Anne Reist sõpruslinnade Tallinna ja Schwerini matemaatikaolümpiaadi Tallinna-poolne korraldaja. Nendel võistlustel lahendasid kahe linna õpilased nii Saksamaal kui Eestis koostatud ülesandeid, toimusid õpilasvahetused võistlustel osalemiseks.

Aastatel 2011–2015 oli ta projekti „Õpetajaabid koolides“ juht. See oli sotsiaalne projekt, mille kaudu leidis Tallinna koolides ajutise töö või isegi elukutse üle saja kesk- ja kõrgema haridusega inimese. Projektis osalemisega on nad olnud abiks nii õpetajatele kui õpilastele.

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Taotlusi raemedali andmiseks on õigus esitada linnavolikogu liikmetel, linnavalitsuse liikmetel ja linna ametiasutustel. Raemedali andmise otsustab linnavalitsus.

Raemedali andis Sirje-Anne Reile üle abilinnapea Mihhail Kõlvart olümpiaadiaasta pidulikul lõpetamisel 2. juunil 2016 Lillepaviljonis.  

Oma viimasel tööpäeval Tallinna Haridusametis tänas Sirje-Anne Rei koolijuhte ja õppealajuhatajaid järgmiste sõnadega. 

Lugupeetud koolijuhid ja õppealajuhatajad 

Tänan Teid väga meeldiva koostöö eest,

  • kelle koolide kuraator olin aastatel 2000–2014. Rõõmustavaid teateid Teie õpilaste ja õpetajate tegemistest jõudsid minuni nende aastate jooksul sagedamini kui kord nädalas. Oli ka olukordi, kus meil tuli Teiega koos lahendada probleeme, aga me saime need lahendatud ilma kõrvalise abita.

  • kes Te ühinesite projektiga „Õpetajaabid koolides“, mille algatajaks oli 2011. aastal Tallinna Sikupilli Keskkooli direktor Villu Mengel ja rahastajaks on Tallinna Ettevõtlusamet. Selles projektis osalemine on toonud meie koolidesse üle saja kesk- ja kõrgema haridusega inimese, kes on olnud abiks nii õpetajatele kui ka õpilastele.

  • kes Te koos oma kooli võitkonnaga osalesite aastatel 2005–2014 ülelinnalistel „Teadmiste võistlusel“. Need olid põnevad novembrikuu pärastlõunad Tallinna 21. Koolis nii võistlustel osalejatele kui võistluste korraldajatele.

  • kelle õpilased osalesid kahe sõpruslinna Tallinna ja Schwerini matemaatikaolümpiaadidel, lahendades nii Eestis kui Saksamaal koostatud ülesandeid  Tallinnas ja Schwerinis. 2015. aasta novembris toimus matemaatikaolümpiaad Schwerin-Tallinn 10. korda.

  • kelle õpilased on nende 9000–10 000 hulgas, kes igal aastal panevad oma teadmisi ja oskusi proovile olümpiaadidel ning kelle koolide õpetajad lisaks igapäevastele ainetundide andmisele juhendavad õpilasi olümpiaadideks valmistumisel. Alustades koolivoorudest, jõudes ülelinnalistele ja üleriigilistele olümpiaadidele, on tublimad meie koolide õpilased esindanud igal aastal Eestit rahvusvahelistel olümpiaadidel. Maailma tasandil on meie õpilaste teadmisi hinnatud kõrgelt - igal aastal on kaasa toodud erinevat värvi medaleid. 


Täna, 3. juunil on minu viimane tööpäev Haridusametis.

Olümpiaadidega seoses võtke palun edaspidi ühendust Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhatajaga Tanel Keresega  tanel.keres@tln.edu.ee ja EgleVospertiga  egle.vospert@tln.edu.ee

Soovin Teile tahet ja tarkust, et hoolida igast oma koolipere liikmest ja et Te tunneksite rõõmu oma tööst koolijuhina, õppealajuhatajana!

 

Lugupidamisega

Sirje Rei

 

Uudise rubriigid: