02.06.2021

Teenekas koolijuht pälvis Tallinna raemedali

Tallinna Linnavalitsus otsustas anda raemedali Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile Heiki Kiidlile.

„Heiki Kiidli saab raemedali suure panuse eest Tallinna täiskasvanuhariduse arendamisel selliseks, et täiskasvanueas õppimine on mitte ainult kättesaadav, vaid ka populaarne ja prestiižne,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Tänu tema pühendunud eestvedamisele on kvaliteetne elukestev õpe on au sees nii pealinnas kui laiemalt.“

Heiki Kiidli (sündinud 1954) on juhtinud Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi üle 24 aasta. Juhtimisel on ta lähtunud süsteemsest analüüsist ja kvaliteedijuhtimise põhimõtetest. Heiki Kiidli on end Tallinna haridusmaastikul kinnistanud kui uuendusmeelne ja innovaatilisi lähenemisi soosiv koolijuht, pakkudes ühena esimeste seas gümnaasiumiastme läbimiseks täieliku digiõppe võimalust.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni „Andras“ juhatuse liikmena on Heiki Kiidli olnud Eesti ja Tallinna elukestva õppe üks eestvedajatest ning teinud täiskasvanuhariduse edendamisel koostööd ka Soome ja Läti kolleegidega.

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Alates 2004. aastast välja antava raemedali on seni pälvinud 84 isikut.

Uudise rubriigid: