22.09.2020

Tehnopol ja SEB kutsuvad innovatsiooniliidrite klubisse

Visionääridele, keda innovatsioon tegudele innustab

Innovatsiooniliidrite klubi on kogukond, mille ühistegevused, innovatsioonialane koostöö ja tihe ideede vahetus sillutavad tee uudsete tulevikulahendusteni, mis viivad Eesti ettevõtted innovatsiooni eesliinile maailmas.

Klubisse on oodatud Eesti ärksamad innovatsiooniliidrid, kelle teadmiste ja kogemuste toel kasvab kogu kohalik võrgustik tugevamaks. Klubi raames toimuvate ühiste ürituste trumbiks on eriline praktiline sisu, mille käigus tutvustatakse uusi innovatsioonitrende ja -tööriistu, vahetatakse vilumust innovatsiooniga seotud väljakutsete lahendamiseks, luuakse kontakte nii omavahel kui ka iduettevõtetega ning sõlmitakse koostöökokkuleppeid.

Uuri lähemalt - https://innovatsiooniliidrid.tehnopol.ee/

Allikas: Tehnopol

Uudise rubriigid: