28.09.2017

Tehti kokkuvõtteid kiirabi jalgrattapatrulli suvisest tööst

Tallinna kesklinnas ja vanalinnas töötas ka tänavu suvel kiirabi jalgrattapatrull, mis alustas tööd 1. juunil. Vihmase suve tõttu saadi tänavu väljas olla kokku 78 tööpäeva.

Kokku sõitsid patrullid 4700 km. Kiiretele väljakutsetele jõuti keskmiselt 3,73 minutiga. Jagrattapatrullid said selle aja jooksul häirekeskusest 213 väljakutset, tegelik abivajadus oli 139 juhul. Neist kohapeal said abi 41 inimest, haiglasse või kainestusmajja toimetati kokku 51 inimest.

Kõige rohkem oli väljakutseid kella 13-14 ja 16-17 vahel, teistel kellaaegadel kaks korda vähem. Enim oli patsiente vanuses 20-30 ja 31-40 aastat. Oli ka alla-aastasi ja üks üle 90 aastane patsient. Traumasid oli 27 juhul, alkoholijoobe tõttu vajas abi 24, muude meelemürkide toime tõttu 8 inimest. Jalgrattapatrull viis läbi juhitavat hingamist ühel juhul, mõõdeti veresuhkrut, EKG, temperatuuri kokku 31 korral, süstiti erinevaid ravimeid kohapeal 10 korral, seoti haavu 17 korral.

Suviti töötav jalgratastel kiirabibrigaad on varustatud kõigi kiirabi tööks vajalike seadmete ja ravimitega, sidevahendite ning positsioneerimis- ja navigatsioonivahenditega.

Sõltuvalt väljakutse sisust reageerib koos rattapatrulliga ka lähim kiirabiauto, et rattapatrulli patsient vajadusel haiglasse toimetada. Haiglaravi mittevajavaid patsiente teenindab rattapatrull iseseisvalt.