14.03.2017

Teisipäeval allkirjastati Mustamäe kiriku ehitusleping

Teisipäeval, 14. märtsil allkirjastati EELK Konsistooriumis (Kiriku plats 3) SA Mustamäe Kirik ja firmaEhitus5ECO OÜ vahel leping Mustamäe kiriku ehitamiseks aadressile Kiili tn 9.

Lepingu allkirjastasid sihtasutuse juhatuse liige Taavi Turvas ja ehitusfirma projektijuht ning juhatuse liige Andres Neemre.

2012. aastal sõlmisid Tallinna linn ja EELK lepingu, millega anti EELK-le õigus linna omandis oleva Kiili tn 9 maa kasutamiseks, et ehitada sellele kirik. 2013. aastal viidi läbi kirikuhoone arhitektuurikonkurss, mille võitis Karisma Arhitektid OÜ tööga „Fiat Lux“. Rajatavasse hoonesse on kavandatud kirikusaal, ruumid lastehoiu ja noorte tugikeskuse jaoks, erinevad ringiruumid, mida saab kasutada hingehoidlike vestluste ja diakooniatöö tarvis, kiriku köök ja kiriku kantselei koos abiruumidega.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles, et Tallinna linnaosad on kirikute kohapealt ebavõrdses olukorras – peaaegu kõik luteri kirikud on koondunud kesk- ja vanalinna, teistes linnaosades, kui Nõmme välja arvata, kirik puudub. „Mustamäele kiriku ehitamisega oleme niisiis astunud suure sammu edasi. Kirikul on alati olnud ja on ka täna kaks ülesannet: sõna kuulutamine ja inimeste teenimine. Kui need on tasakaalus, siis ei jää kirikud tühjaks, olgu ajad ja ajastud, missugused tahes,“ sõnas Viilma. Ta lisas veel, et ilma Tallinna linna abita seda kirikut ehitama aga poleks hakatudki, ning linnavalitsust ei pidanud milleski veenma, oma abi lahkelt ka pakuti.  

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul allkirjastati 2016. aasta septembris Tallinna linna, EELK Konsistooriumi ja Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse poolt SA Mustamäe Kirik asutamisleping. „Täna oleme niikaugel, et kirikuhoone ehitustööd võivad alata – see on ajalooline sündmus. Esialgse arvestuse kohaselt on ehitise kogumaksumus 2,5 miljonit eurot, Tallinn on lubanud ehitust toetada 50% ulatuses,“ ütles Aas.

Mustamäe linnaosa vanem Helle Kalda ütles, et nurgakivi pannakse  kirikule praeguste plaanide kohaselt juunis. „Loodame väga, et saame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistada juba Mustamäe uues kirikus – et ligemale 68 000 elanikuga Mustamäe saaks lõpuks endale oma pühakoja,“ sõnas linnaosa vanem.