05.05.2021

Tihase Lasteaed 60

05.mail 2021 tähistas Kristiine linnaosas asuv Tallinna Tihase Lasteaed oma 60.juubelit.

1961.aasta maikuus avas uksed Tallinna 68.lasteaed, Tallinna linna üldtüüpi 4.rühmaline munitsipaallasteaed, esialgu kahe rühmaga, kus oli 25 kuni 28 last.

Lasteaia avas juhataja Laine Puskai. Aastate jooksul on lasteaeda juhtinud viis juhatajat: Laine Puskai, Iris Õunpuu, Helvi Palgi, Leelo Saar ja alates 2006.aastast Ruth Lukas.

1999.aastal nimetati lasteaed ümber Tallinna Tihase Lasteaiaks. Lasteaias on avatud 4 rühma, 2020/2021 õppeaastal 3 aiarühma ja 1 sõimerühm.

Lasteaias töötavad pedagoogilise ettevalmistusega tublid õpetajad. Täna on kõige kauem asutuses töötav õpetaja Eha Vanatoa, alates 1982.aastast, üle 15.aasta on lasteaia ja laste ellu panustanud muusikaõpetaja Kätlin Unt, õpetaja abi Erika Raal, majandusjuhataja Marje Raag ja üle 10.aasta õpetaja Epp Velström.

Lasteaed peab oluliseks laste õppimist ja õpetamist mängu kaudu, mida toetavad lasteaia õppekava ja mitmed väljakujunenud traditsioonilised üritused, aktiivne osalemine linnaosa spordi- ja terviseüritustel, alates 2016 a. Euroopa spordinädalatel ning osalemine erineva suunitlusega konkurssidel (kunsti-, luule- ja laulukonkursid). Olulisel kohal on õppetegevuste läbiviimine loodus- ja kultuurikeskkonnas õuesõppena. Laste õppetegevusi täiendavad ja toetavad erinevad robootika vahendid.

Lasteaed on liitunud programmiga "Kiusamisest vaba lasteaed", kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade hulka, on osalenud projektis „Igale lapsele oma pill“ (2017/18) ja Erasmus + programmis, EVS projektis: Boost the Mind III, teeb koostööd SA Archimedesega (HARNO), lasteaed omab Euroopa Solidaarsuskorpuse Kvaliteedimärgist alates 2020.a vastuvõtva rolli täitmiseks Euroopa vabatahtlikust teenistusest huvitatud noortele. Lasteaed osaleb Sääse raamatukoguga projektis "Mesilase Miti raamatukast". Samuti on lasteaial hea koostöö piirkonna lasteaedadega erinevates koostööprojektides.

Soovime tihastele ikka hoogsat lendu veel järgmiste uute juubeliteni!

Ruth Lukas,

Tallinna Tihase Lasteaia direktor   

Tihase60