02.11.2016

Tihase kollektor taastatakse novembri lõpuks

Tallinna Linnavalituse istungil edastas abilinnapea Kalle Klandorf informatsiooni Lahepea tänaval asuva Tihase reoveekollektori olukorrast. Tööde teostamine toimub Tallinna Vesi poolt esitatud graafiku järgselt ning tööde lõpptähtajaks prognoosib AS Tallinna Vesi 2016. aasta novembrikuu lõppu.

AS Tallinna Vesi tuvastas esimest korda Tihase reoveekollektori kohal pinnase vajumise 10.10.2014. Kuna tuvastatud deformatsioonid tunneli sisepinnal suurenesid, teavitati tekkinud olukorrast koheselt Päästeametit ja Tallinna linna.

Vee-ettevõte alustas kohe vajumiste ja pragude dünaamika seiret. Teostati pinnaseuuringud, mis võimaldaksid tulevikus Tihase reoveekollektorit remontida. Kuna Eesti ettevõtetel puudub kogemus reoveekollektorite ehitamiseks ning remondiks, alustas Tallinna Vesi koostöös United Utilities’ga 2014. aasta 48. nädalal läbirääkimisi rahvusvaheliste ehituskontsernidega tööde teostaja leidmiseks.

2015. aasta jaanuaris teostati detailsed maapinna uuringud Tihase reoveekollektori vajumise asukohas ning selle ümbruses. Uuringute eesmärgiks oli ehitustööde ajaks pinnasevee tõrje lahenduse leidmine ning tunneli asendamise või remontimise tingimuste määramine.

Koostöös tunnelite rajamise valdkonna ekspertidega Tallinna Tehnikaülikoolist ning ettevõttest United Utilities rajati paisutusmüürid šahtidesse reoveekollektoris oleva veetaseme paisutamiseks ning kollektori sise- ja välispingete ühtlustamiseks. Tegevuse tulemusena peatati pinnase uhtumine reoveekollektorisse ning vähenes olukorra eskaleerumine.

Reovee ümberpumpamiseks renditi ja paigaldati 5 suure jõudlusega pumpa Belgiast ja Suurbritanniast.

Reoveekoguse ümberjuhtimiseks rajati kanalisatsioonivõrgus reovee möödaviigud, millega piirati reovee juhtimist avariiohtlikku reoveekollektorisse 20% võrra. Vee ümberjuhtimised teostati Paldiski maanteel ja Tulika tänaval.

29.04.2015 sõlmiti töövõtuleping Soome ehituskontserniga Lemminkäinen Infra OY. Tööde mahtu kuulub Tihase reoveekollektori purunenud lõigu asendamine 60 m ulatuses ning täiendava šahti (šaht nr 7) rajamine. Lisaks veel Õismäe-Pelguranna kollektori asenduslõigu ehitustööde lõpetamine. 2015. a mais alustati ehitustöödega.

Edasised plaanitavad ehitustegevused Lahepea tänaval on kavandatud järgmiselt:

44 nädalal teostatakse betoonivalu uute paigaldatud betoontorude ning šahti 6 ühenduskohas.

43-46 nädalal jätkatakse kaeviku tagasitäite teostamist.

44-46 nädalal taastatakse šahtid 6 ning 8 olukorda, kus need olid enne ehitustööde algust.

46-47 nädalal lõpetatakse šahti 7 ehitus.

47-48 nädalal taastatakse parkla, teostatakse lõplik maapinna planeerimine, taastatakse kergliiklustee ning likvideeritakse ajutine kergliiklustee ja sild.

Tööde teostamine toimub Tallinna Vesi poolt esitatud graafiku järgselt ning tööde lõpptähtajaks prognoosib AS Tallinna Vesi 2016. aasta novembrikuu lõppu.