05.10.2016

Tihase reoveekollektor tuleb taastada

Tallinna linnavalitsuse istungil kuulati ära informatsioon Lahepea tänaval asuva Tihase reoveekollektori olukorrast, tööde senisest käigust ja edasistest plaanitavatest tegevustest.

Linnavalitsus otsustas, et juhul kui Tihase kollektori remonditööd ei ole lõpule viidud hiljemalt 30. novembriks, tuleb  AS-l Tallinna Vesi esitada Tallinna Linnavalitsusele edasiste tegevuste tegevuskava koos kollektori kahjustatud osa asemel  uue kollektori rajamise otstarbekuse analüüsiga. „AS-l Tallinna Vesi on kohustus taastada Tihase kollektor ning tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni võrkude kasutamine ulatuses, mis vastab kollektori kahjustuste eelsele olukorrale,“ rõhutas abilinnapea Arvo Sarapuu Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil.

2014. aasta oktoobrikuu teises pooles tuvastas AS Tallinna Vesi süveneva pinnasevajumise Tihase tunnelkollektori kohal. Vajumine peatati ja kollektor stabiliseeriti. Reoveetunnelkollektori avarii hetkest alates ei ole tuvastatud ühtegi reostusjuhtumit. Reovesi on puhastatud reoveepuhastusjaamas ning see vastas enne juhtimist keskkonda kõikidele nõuetele.

Lahepea tänaval asuv 2,4 meetrise läbimõõduga Tihase reoveekollektor on rajatud 1989. aastal ning teenindab Mustamäe ja Kristiine linnaosasid. Tihase tunnelkollektori valgala ühisvoolse osa suuruseks on ligi 4 km2 . Tegemist on 10 meetri sügavusel paikneva kollektoriga, mis asub ligikaudu 5 meetrit allpool pinnasevee taset.