14.10.2020

„Tipi pood“ Akadeemia teel saab laienduse

Mustamäe Linnaosa Valitsuse poole on pöördutud küsimusega, et mis toimub aadressil Akadeemia tee 8 ehk miks on lammutatud „Tipi pood“.

Selles poes on olnud valdavalt müügil toidukaubad, joogid, tubakatooted. Lisaks kauplusele on sellel aadressil paiknenud pakendipunkt ja abihoone.
Olemasolevad hooned on eraomandis ja omanik on OÜ Vart. Kaupluse rekonstruktsiooni ja laienduse projekt on tellitud omaniku poolt eesmärgil, et teostada hoone ümberehitust elurajooni keskel paikneval kinnistul. Koostööd on tehtud Mustamäe Linnaosa Valitsusega.
Kinnistul asuva kauplusehoone rekonstrueerimine ja laiendus on vajalik, kuna hoonete amortiseerunud välispiirded olid vähese soojustusega, ventilatsiooni osa oli vananenud ja kaupluse õuepoolsel fassaadil olemasolev estakaad ei leidnud enam kasutust.
Kaupluse ruume laiendatakse õueala suunas, olemasoleva estakaadi arvelt nii, et olemasolev estakaad ehitatakse kinni. Konteiner-pakendipunkti ehitisealune pind saab olema 20m2.
Käesoleva projektiga on lahendatud kaupluse rekonstruktsioon ja laiendus sisehoovi poole. Olemasolev abihoone kinnistul lammutatakse.
Kaupluse peasissepääsu juurde tuleb külastajatele kokku 8 parkimiskohta, üks neist on ette nähtud invaparkimiseks. Kaupluse töötajatele on ette nähtud 2 parkimiskohta kaupluse kinnistul hoovis.
Lisaks rajatakse kinnistu piiridesse muruga kaetud haljasalad, kuhu juhitakse sademevett, mis immutatakse pinnasesse.
Kauplusehoone laiendus ei ületa 33% olemasoleva hoone mahust. Ehitise otstarbeks jääb kaubandushoone või kauplus.
Mustamäe Linnaosa Valitsus

Uudise rubriigid: