27.09.2017

Toidukulu katmise kord lasteaias alates 1. septembrist 2017

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord” § 3 lg 2 alusel.

  • § 1.  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
  • § 2.  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2017.

 Kuna toitlustamine on veidi kallim, kui kehtestatud piirmäär, siis Lasteaias Rukkirääk tuleb lapsevanemal juurde tasuda lapse toitlustamise eest päevas järgnevalt:

Sõimerühmades: 0,18  eur

Kiisukeste rühmas: 0,04 eur

Muumide rühmas: 0,09 eur