03.04.2018

Toidukulu päevamaksumuse muutmine

Vastavalt 28.02.2018 hoolekogu koosoleku protokolli nr 1-11/02 punkti 1 otsusele

on alates 02.05.2018 Tallinna Lasteaia Karikakar toidukulu päevamaksumus järgmiselt:

  • Toidukulu sõimerühmaealisele lapsele 1,82 eurot päev;  
  • Toidukulu aiarühmaealisele lapsele 2,22 eurot päev.

Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.

03.04.2018 Toidukulu päevamaksumuse kinnitamise käskkiri nr 1-1/5.