26.05.2021

Toidupäeva maksumus

Alates 01. juunist 2021 riigihanke tulemusena toitlustab Tallinna Kuristiku Lasteaeda Aiaotsa Hulgi OÜ.

Toidupäeva maksumus sõimerühmas on 1,45 eurot päev.

Toidupäeva maksumus aiarühmas on 2.37 eurot, millest Tallinna linna elanikele lapsevanema poolt tasustatav toidupäeva tasu 0,37 eurot päev. 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas. Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Alates 1. septembrist 2017 kehtestati Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määrusega nr 17 Tallinna linna koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord ning Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.