21.09.2017

Toidupäeva maksumus alates 01.09.2017

Tallinna Linnavalitsus kehtestas laste toidukulu katmise piirmäärad.

Alates 1.septembrist 2017 kaetakse lapse toidukulu sõimerühmas 1,80 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot päeva kohta.

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr.29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Meie lasteaia toidupäeva tasu sõimerühmas on 1,88 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot (Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu otsus 20.06.2017.a., protokoll nr. 2), mis tähendab, et sõimerühmas käiva lapse eest tuleb vanemal tasuda 0,08 eurot päeva eest.

Teiste omavalituste registrisse kantud laste eest tasub vanem senise korra alusel ehk sõimerühmas 1,88 eurot ja aiarühmas 2,00 eurot.