04.07.2019

Toidupäeva maksumuse muutmine

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Kullatera lasteaias Mervir OÜ. Toitlustusteenuse leping sõlmiti 29.08.2019 ja kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Lasteaias pakutav toit valmib Punane tn 69 köögis ja transporditakse lasteaeda kolm korda päevas.  

Tallinna Kullatera Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 04.juuli  2019a koosoleku pr nr 4 otsusega nr 1 ja kinnitanud lasteaia direktor 04.juuli 2019a käskkirjaga nr 1-3/9 Toidupäeva maksumuse kinnitamine (.pdf)

Toidupäeva hind kehtib alates 01.09.2019 kuni 31.08.2023

2019-2020 õppeaastal alljärgnevalt:

sõimerühmas 1-3 aastased lapsed 1,69 eurot (Jaanimardikad, Jaaniussikesed), aiarühmades 3-5 aastased lapsed 1,89 eurot (Aasalilled, Ritsikad, Lepatriinud, Liblikad), 5-6 aastased lapsed 1,99 eurot (Mesimummud, Kullapaid), 6-7 aastased lapsed 2,09 eurot (Kullatriinud).

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

  • Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
  • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul /2019-2020 õa Kullatriinude rühma vanemad 0,09€ senti toidupäeva eest/.