02.09.2019

Toidupäeva maksumuse muutmine

2019 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Tallinna Loitsu Lasteaias Maritta OÜ. Toitlustusteenuse leping kehtib 01.09.2019 - 31.08.2023.

Alates 1. septembrist 2019 seoses uue toitlustamisteenuse lepingu sõlmimisega ning kooskõlas 28.08.2019.a.  Hoolekogu koosoleku otsusega muutub Tallinna Loitsu Lasteaias toitlustamise maksumus järgmiselt:

Laste eest kes ei ole registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 1,84 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 2,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 2,19 EUR päev

Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

Seega laste eest kes on registreeritud Tallinna elanikuna maksab vanem järgmiselt:

•             Lapsed vanuses 1-3 aastat 0,04 EUR päev

•             Lapsed vanuses 3-6 aastat 0,14 EUR päev

•             Lapsed vanuses 6-7 aastat 0,19 EUR päev