09.07.2020

Toidupäeva maksumuse muutmine

2020 aasta juuni alguses toimunud riigihanke tulemusel jätkab toitlustusteenuse osutamist Baltic Restaurants Estonia AS. Toitlustusteenuse leping sõlmiti 02.07.2020 ja kehtib 01.08.2020 - 31.07.2023.

Pelguranna Lasteaia toidutasu päevamaksumuse on kooskõlastanud lasteaia hoolekogu 09.juuli 2020 e-koosoleku päevakorra punkt nr 1 otsusega nr 1 ja kinnitanud lasteaia direktor 09.juulil 2020 käskkirjaga nr 1-1/12 Toidupäeva maksumuse kinnitamine. 

KK.JPG Toidupäeva hind kehtib alates 01.08.2020-31.07.2023

*Sõimerühma lapse (kuni 3a. k.a) toiduraha päevamaksumus on 1,90€

*3-5a (noorem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,02€

*5-6a (keskmine vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,14€

*6-7a (vanem vanuserühm) toiduraha päevamaksumus on 2,22€


Alates 01.september 2017 kompenseerib Tallinna linn lasteaia laste toidupäeva maksumuse lähtuvalt Linnavolikogu 07.09.2017a määrusest nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusest nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine".

  • Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot ( koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.
  • Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.