21.06.2019

Toidupäeva maksumus alates 01.08.2019

Sügisel tõuseb meie lasteaias lapse toidupäeva hind.

Uued toidupäeva hinnad Tallinna Lasteaias Mooniõied alates 1.augustist on järgmised:

Sõimerühmas 1,97 eurot päev, millest Tallinna registris oleval lapsel kompenseerib linn 1,80 eurot ja vanemale jääb tasuda 0,17 eurot päeva eest.

Aiarühmas 2,04 eurot päev, millest Tallinna registris oleval lapsel kompenseerib linn 2,00 eurot ja vanemale jääb tasuda 0,04 eurot päeva eest.

Peredel, kel on raskusi lasteaiatasude maksmisel, on võimalik esitada taotlus soodustuse saamiseks.

Täpsem info leitav https://www.tallinn.ee/est/moonioied/Soodustused-55

Alus: Tallinna Lasteaed Mooniõied direktori käskkiri 18.06.2019 nr. 1-2/18 ja Tallinna Lasteaed Mooniõied hoolekogu 13.06.2019 otsus nr.1.