24.09.2020

Kohtumine Tallinna ja Peterburi esindajate vahel

Arutati kahe linna koostöö toetamist Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames aastatel 2021-2027.

​Teisipäeval, 22. septembril, toimus veebikohtumine Tallinna ja Peterburi linnade esindajate vahel, et arutada kahe linna koostöö toetamist Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames aastatel 2021-2027. 

Päevakavas olid seniste projektide ja uute võimalike koostööteemade kaardistamine targa linna kultuuri, turismi ja keskkonna valdkonnas.
Targa linna kontseptsioonis arutleti digilahendustest, mida saaks kaasata targa ja rohelise linnaruumi planeerimiseks ja arendamiseks ning samuti digilahenduste rakendamisteks kultuuri-, turismi- ja keskkonnaprojektides.
Kultuurivaldkonnas arutati loomemajanduse arendamist; loovinimeste residentuuriprogrammide algatamist ja noortele suunatud kultuuriprogrammide korraldamist. Räägiti ka kultuuripärandi säilitamistest ja kaitsest ning uute kultuuritoodete ja –teenuste arendamisest turismi arendamise kaudu.
Turismivaldkonnas tõdeti, et arendada tuleks ühised turismimarsruudid, mida annaks edukalt turundada turismiettevõtete ja teiste omavalitusustega.  Peterburi linn oli huvitatud ka koostööst meditsiiniturismi alal.
Keskkonna-valdkonnas pakkus mõlemale poolele huvi jätkusuutlik linnaruumi planeerimine ja arendamine, sh kliimamuutustega kohanemine; kogukonnaaiandus, elurikkuse säilitamine ning  ökosüsteemi teenuste arendamine linnakeskkonnas; keskkonnateadlikkus, mille raames saab korraldada ühiseid kampaaniad ning huvi tekitas ka koosloome võimalus endiste tööstusalade ümberkujundamisel.

Ühiselt jõuti arusaamale, et hea koostöö saavutamiseks ja ühisprojektide välja töötamiseks tuleb jätkata valdkondlike kohtumistega, milles võtavad osa mõlema linna spetsialistid.

Tallinnast olid esindajad välisprojektide kompetentsikeskusest, välissuhete ja protokolli osakonnast, Ettevõtlusameti turismiosakonnast, Kultuuriametist,  Keskkonna- ja Kommunaalametist. Peterburist osalesid Välissuhete Komitee, Kultuurikomitee, Keskkonnakomitee, innovatsiooni ja rahvusvaheliste projektide osakonna ning valdkondlike asutuste esindajad.

Uudise rubriigid: