10.11.2016

Toimus kuues ülelinnaline konverents „Turvaline Tallinn“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet korraldas neljapäeval, 10. Novembril, Tallinna Kiirabi koolituskeskuse saalis (Retke tee 1) ülelinnalise konverentsi „Turvaline Tallinn VI“.

Elanike turvalisust mõjutavad eelkõige õnnetusjuhtumid, kuritegevus, isikuvastane vägivald, alkoholi ja illegaalsete narkootiliste ainete tarvitamine, kohalike sotsiaalsete võrgustike olemasolu või puudumine ning olulise tegurina ka kontrolli tunnetamine väliste muutuste üle.

„Tallinna Linnavalitsus on turvalise kogukonna  võrgustiku loomist igati toetanud: neid küsimusi arutatakse Tallinna Tervisekoalitsiooni koosolekutel, loodud on võrgustiku juhtrühm, kuhu kuuluvad linnavalitsuse ametite ja linnaosavalitsuste juhid, ülikoolide ja riiklike ametkondade esindajad.  Terviseprofiiliga on määratletud prioriteedid vigastuste ennetamiseks, mida koos erinevate partneritega, sh  mittetulundusühingutega ellu viiakse“, ütles konverentsi sisse juhatades Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima. 

Aastal 2008 loodud tervisedendajate ametikohad linnaosade valitsustes on oluliseks teguriks linnaosade tervisemeeskondade moodustamisel oma ala spetsialistidest ja elanike esindajatest. Erilist tähelepanu pööratakse laste õnnetusjuhtumite arvu vähendamisele erinevate  programmide - mini-SOS ja Kaitse End ja Aita Teist (KEAT), aga ka paljude teiste laste liikumis- ja liiklemisprojektide kaudu. Tallinn soovib, et linn oleks igale linnaelanikule ja linna külalisele turvaline!  

Tallinna linn võeti teise pealinnana maailmas vastu rahvusvahelise turvaliste kogukondade, Safe Community võrgustiku liikmeks 27. mail 2013.a.

http://isccc.global/community/tallinn/281