20.11.2017

Toitlustamine

Tervislik, tasakaalustatud ning maitsev söök on meie lasteaia üheks prioriteediks. Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu

Lähtudes Lasteaia Ojake hoolekogu istungist, mis toimus 27.09.2017.a. (protokoll nr.1), tõuseb alates 1.novembrist 2017 toiduraha:

  • sõimerühmas – 1,82 päevas (linna toetus 1,80 päevas ja lasteaia toetus 0,02 päevas)
  • aiarühmas – 2,02 päevas (linnatoetus 2,00 päevas ja lasteaia toetus 0,02 päevas)

Lapsevanem maksab lapse toitlustamise eest vastavalt lapse kohalkäimisele.

Alates 1. aprillist 2015 osutab toitlustamisteenust meie lasteaias firma OÜ Maritta.

Seoses sellega on lasteaias uus reegel:

  • kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).