02.10.2017

Toitlustamise info lapsevanematele

Lugupeetud lapsevanemad!

Kuna toidukulu päevamaksumus meie lasteaias on madalam kehtestatud piirmäärast, siis meie
lasteaia laste toitlustamine alates 01.09.2017 on tasuta (Tallinna Linnavalitsuse määrus
20.09.2017 nr 29).