25.03.2020

Toitlustamisteenuse hinnad Lasteaias Ojake

Alates 01.aprillist 2020 tõuseb toitlustamisteenuse hind

Toitlustamiseteenus  Lasteaias Ojake osutab firma OÜ Maritta (reg.nr 10137579).
Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusele nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine", millega kehtestati Tallinna linna elanike registreisse kantud lastele alates 01.09.2017.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Kui lapse toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel.
Lasteaiatoetus on 0,01 senti päevas.
Lapse toidupäeva maksumus alates 01.04.2020 kuni 31.03.2022 (hoolekogu 12.03.20 otsus, protokoll nr 3), mis maksab lapsevanem on järgmine:

  • sõimerühmas (1-3- aastased lapsed) - 0,09 senti päevas;
  • aiarühmades ( 3 - 6-aastased lapsed) -  0,14 senti päevas;
  • aiarühmades ( 6-7-aastased lapsed)  -  0,19 senti päevas.