07.08.2019

Toitlusteenuse teade

Lugupeetud lastevanemad!

Lasteaias MESIPUU osutab toitlustusteenust alates 01. septembrist 2019 a kuni 01.09.2023 OÜ Tüdrukud. Toitu valmistatakse lasteaias kohapeal asuvas köögis.

Lasteasutuses toitlustatakse lapsi neli korda päevas järgnevalt: hommikueine, lõunasöök, õhtuoode ja õhtusöök. Vaata: Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (RTL, 2002, 84, 1298)

Iga päev lasteaia menüüs lõunasöögiks on supp( või praad) ja magustoit, õhtul kerge oode.
Toidupäeva maksumus alates 01.09.2019

Tallinna 1-3 aastastele lastele 10 senti päevas.

Tallinna 3-6 aastastele lastele 15 senti päevas

Tallinna 6-7 aastastele lastele 20 sent päevas

Mittetallinna 1-3 aastastele lastele 1.90 eurot

Mittetallinna 3-6 aastatele lastele 2.15 eurot

Mittetallinna 3-7 aastastele lastele 2.20 eurot 

Õhtusöögi maksumus-0,60 senti päevas.

 

Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrus nr 29 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine“, millega kehtestati Tallinna linna elanike registrisse kantud lastele alates 01.09.2017

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.

EUROOPA KOOLIPIIMA PROGRAMM.

Mesipuu lasteaed jagab Euroopa koolipiima programmi alusel Euroopa Liidu poolt subsideeritud piimatooteid. Parim toiduaine oleks ju selline, mis annaks organismile kõik vajalikud toitained, vitamiinid, mineraalained ja kiudained. Arstid on kindlaks teinud, et kõige lähemal parimale toiduainele on piim. Piim sisaldab suure hulga organismile vajalikke aineid. Lisaks teistele ainetele on piimas mitmeid vitamiine: A, D ja E. Euroopa Liidu koolipiima programm ei käsitle mitte ainult piima. See hõlmab piima, jogurtit, juustu, petipiima ja muidki maitsvaid piimatooteid, mis on õige toitumise ja tasakaalustatud menüü jaoks olulised. ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_et.htm

EUROOPA LIIDU KOOLIPUUVILJA TOETUS.

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärk on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. Koolipuuviljakava raames võib puu- ja köögivilja pakkuda koolieelsete lasteasutuste lastele ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilastele. Kehtestatud toetusmäära ulatuses võib lastele pakkuda puu- ja köögivilja vabalt valitud arv kordi õppenädalas.

 Soovituslik ühekordne kogus lapse kohta on 80 - 100 g.

 Koolipuuviljakava raames jagatud puu- ja köögiviljad peavad laste tavapärasele toidule looma lisandväärtuse, seega ei www.pria.ee/et/toetused/valdkond/euroopa_liidu_toiduprogrammid/koolipuuviljatoetus/

 Lasteaia majandusjuhataja Irina Savitskaja (tel. 66 19 285, mesipuuirina@online.ee) saab anda suulist teavet koostisosade loetelu kohta. Alus: PÕM 24 § 2 lg 3

Igas rühmas lastele on kättesaadav vesi

Joogivee analüüsid asuvad aadressil: TERVISEAMET.EE – KESKKONNATERVIS – VESI - JOOGIVEE KVALITEET ÜHISVÄRKIDES (Harju maakond-Tallinn-Tallinna vesi-Tallinna pinnavee piirkond)

Kasutame ka mõlemad korpuses firma CEYLAN filtrid.

 Palume meid teavitada lapsel toiduallergiaesinemisest (avaldus, email) ja lisada oma kirjale toiduallergiat tõendav dokument (väljavõte haigusloost). Kui Teie lapsel esinevad muud haigused võierivajadused, millega rühma töötajad peaksid arvestama selleks, et Teie last paremini toetada/aidata, andke meile sellest teada.

LA telefonile saab helistada kella 9.00-ni, et teavitada lapse tulekust peale kl 9.00.

LA juhatus