03.07.2018

Tondi tänav on liiklusele avatud

Tondi tänava Kotka tänava ja Linnu tee vahelise rekonstrueeritava lõigu sõidutee osas on tööd lõpetatud ja tänav liiklusele avatud. Ühistransport suunatud oma tavapärasele marsruudile. Ehitustööd jätkuvad kõnniteedel ja haljasaladel.

Rekonstrueeritavas lõigus rajati 3 m laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee koos vasakpöörderadadega. Tänava mõlemale küljele rajatakse 3-3,5m laiune kergliiklustee. Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeriti AS Tallinna Vesi tellimusel maa-alused alused vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tööde mahus rajati Tondi tänavale jalakäijate ülekäiguradadele ohutussaared ning erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks rajatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Tänavalõigu pikkus on 570 m ning rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,5 miljonit eurot.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 29. juuli.

 

Uudise rubriigid: