03.07.2018

Tondi tänav on liiklusele avatud

Alates 30. juunist on rekonstrueeritava lõigu (Kotka tn – Linnu tee) sõidutee osas tööd lõpetatud ja tänav liiklusele avatud ning ühistransport suunatud oma tavapärasele marsruudile. Ehitustööd jätkuvad kõnniteedel ja haljasaladel.

Rekonstrueeritavas lõigus rajati 3 m laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee koos vasakpöörderadadega. Tänava mõlemale küljele rajatakse 3-3,5m laiune kergliiklustee. Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeriti AS Tallinna Vesi tellimusel maa-alused alused vee- ja kanalisatsioonitrassid. Tööde mahus rajati Tondi tänavale jalakäijate ülekäiguradadele ohutussaared ning erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks rajatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Tänavalõigu pikkus on 570 m ning rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas T-Model OÜ. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,5 miljonit eurot.

Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta 29. juuli.

Uudise rubriigid: