05.10.2021

Tõnismäe reaalkool saab uue tõhusa ventilatsioonisüsteemi

Tallinna Tõnismäe Reaalkoolis (Pärnu mnt 50) algavad oktoobris rekonstrueerimistööd nüüdisaja nõuetele vastava ventilatsioonisüsteemi paigaldamiseks.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev märkis, et linn on võtnud eesmärgiks üle vaadata kõikide koolide ventilatsioonisüsteemid ja ajale jalgu jäänud süsteemid välja vahetada. „Kvaliteetne ventilatsioon on haridusasutustes eriti oluline nüüd, kui me puutume igapäevaselt kokku COVID-19 nakkusohuga. Nõuetekohane ventilatsioon aitab märkimisväärselt vähendada viiruse leviku võimalust ja seega ka haigestumise riski. Kuid sama vajalik on tagada klassiruumides piisav õhuvahetus nii laste kui ka õpetajate vaimse töö võime toetamiseks,“ rääkis Belobrovtsev ja lisas, et hoone lõunapoolsetesse klassiruumidesse paigaldatakse veel jahutus, et vältida klassiruumide ülekuumenemist kevadeti.

Tõnismäe reaalkooli ventilatsioonisüsteemi projekteeris Venditehnik OÜ ning rekonstrueerimistööd viivad läbi Dreibau OÜ ja 1Parner Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet teeb IB Telora OÜ. Tööde kogumaksumus on 1,137 miljonit eurot (sh käibemaks).

Kuna koolis õppetöö jätkub, toimuvad rekonstrueerimistööd tsoonide kaupa. Oktoobri teises pooles algavad üldehitustööd hoone pööningul. Uus ventilatsioonisüsteem saab valmis märtsis 2022. 

Lisaks ventilatsioonisüsteemile on järgmise aasta suvel plaanis rajada kooli sisehoovi, praeguse amortiseerunud korvpalliväljaku asemele uus multifunktsionaalne spordiväljak koos õuesõppepaviljoniga.

  

Uudise rubriigid: