02.09.2015

Tööandjate teabepäev 24.09.2015

Eesti Töötukassa korraldab 24.09.2015 13.00-16.20 Tallinna ja Harjumaa osakonnas (Metalli 3, Tallinn) teabepäeva tööandjatele.

Teabepäevale ootame töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale, noortegarantii, EURES, erivajadusega inimese teenused tööle rakendamisel).

Teabepäeval osalevad külalisesinejad teistest organisatsioonidest. 

Teabepäeva täpsem ajakava ja toimumiskoht saadetakse Teile e-postiga pärast registreerumist, hiljemalt kolm tööpäeva enne teabepäeva toimumist.  

Lisainfo telefonil 614 8668 või e-posti aadressil tallinn@tootukassa.ee. NB! Teabepäev on eesti keeles!

Registreerimisvorm asub Töötukassa kodulehel