13.10.2015

Tööandjate teabepäev 29. oktoobril

29. oktoobril kell 13.00-16.15 toimub Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnas (Metalli 3, Tallinn) teabepäev tööandjatele.

Teabepäevale ootame töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale, noortegarantii, EURES, erivajadusega inimese teenused tööle rakendamisel).

Registreeruda saab veebivormil: teabepäevale registreerumine

Allikas: Töötuassa