20.11.2015

Tööandjate teabepäev 3. detsembril 2015

Hea tööandja! 3. detsembril toimub Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnas (Metalli 3, Tallinn) teabepäev tööandjatele.

Teabepäevale oodatakse töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonna partnereid ja ettevõtteid, kes soovivad koostööd töötukassaga tihendada, saada teavet praegusest tööturu olukorrast ja töötukassa pakutavatest teenustest (proovitöö, tööpraktika, palgatoetus, tööturukoolituse kulude hüvitamine tööandjale, noortegarantii, EURES, erivajadusega inimese teenused tööle rakendamisel).

Lisainfo telefonil 614 8668 või e-posti aadressil tallinn@tootukassa.ee.
Teabepäev on eesti keeles!

Teabepäevale registreerumine töötukassa kodulehel