03.11.2020

Töökorraldus 02.novembrist 2020

Esmaspäevast, 2. novembrist 2020 rakendab Tallinna linn oma asutuste töökorralduses kollast stsenaariumi.

Alates 02.novembrist linnaasutused lähevad töökorralduses üle kollasele stsenaariumile

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks. COVID-19 tõkestamiseks jätkame alates 2. novembrist 2020  alljärgnevate ennetusmeetmetega:

  • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
  • Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
  • Laps või töötaja võib lasteaeda naasta peale haigust siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
  • Laste vastuvõtt toimub õues, halva ilma korral  õuealal olevates verandades. Laste vastuvõtmisel hindavad õpetajad üle laste tervislikku seisundit.
  • Laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia hoonet.  Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste vanematega suhtlema. 
  • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.
  • Rühmaruumides rakendatakse tavapärasest tõhusamat koristust.
  • Lasteaias ei osutata vähemalt kuni 31. detsembrini 2020 huvihariduse teenust väljaspool maja tulnud huviringide juhendajate poolt tehtuna.