27.09.2021

Töökorraldus Covid-19 viiruse leviku tingimustes

Oleme täiendanud ja korrastanud viiruse leviku tõkestamise plaani vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Terviseametilt ja Tallinna Haridusametilt saadud juhistele.

Covid-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku Covid-19 uue laine tekkides.

Praegu on kasutusel nn roheline stsenaarium ja loodame, et kollast ja punast pole vaja käiku võtta. Selleks ootame kõikidelt tõsist suhtumist ja kaaslastega arvestamist.

Olulisem informatsioon, mis puudutab lasteaia tööd:

  • Lasteaia valverühm töötab 18:00 - 19:00 õuealal, kasutades peasissekäigu vastas olevat Krõlli rühma mänguplatsi. Vihmase ilma korral on valverühm ümmarguses õuepaviljonis.
  • Aiarühma lapsi võetakse jätkuvalt vastu ja antakse üle õues, vihmase ilma korral lasteaia välisuksel.
  • Sõimerühma lapsed võetakse vastu lasteaia välisuksel. Lasteaeda tulekul annab vanem uksekella, tuvastab end õpetajale ja õpetaja tuleb maskis ja/või visiiris lapsele vastu.
  • Lasteaeda võetakse vastu vaid täiesti terveid lapsi, haigustunnustega (nohu, köha, palavik jmt) lapsed saadetakse koju.
  • Rühmatöötaja haigestumise korral Covid-19 viirusesse ei suleta rühma ja vaktsineeritud/läbi põdenud haigustunnusteta töötajad jätkavad tööd.
  • Lihtsustatud karantiinis olles saavad lasteaias lähikontaktne olnud laps jätkata lasteaias käimist, mujal lähikontaktne peab jääma kodusesse karantiini.
  • Huviringid alustavad osaliselt tööd septembrist, kuid jälgime olukorda ja haiguspuhangu olukorras (punane stsenaarium) peatame huviringide tegevuse.
  • Teatreid sel õppeaastal lasteaeda ei kutsuta.
  • Koosolekud ja muud rohkema osavõtuga üritused toimuvad hajutatud põhimõtet järgides ja võimalusel õues.

Plaaniga saab tutvuda siin