18.03.2020

Töökorraldus Pirita Kose Lasteaias eriolukorra tingimustes!

 • Pirita Kose Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00 ja ootame lapsi valverühmadesse.
 • Eriolukorra ajal on ühes rühmas kümme last, kui laste arv on täis, läheb laps järgmisesse valverühma.
 •  Meie söögiajad on järgnevad:
  • 8.30 – 9. 00  hommikusöök
  • 12.10 – 12.40  lõunasöök
  • 15.30 – 16.00   õhtuoode
 • Kui te töötate ametikohal, mille toimimine on kõikidele eluliselt vajalik, siis ootame lasteaeda teie lapsi, kes on meie juures hoitud ja kaitstud!
 • Palume lapsed üleanda õpetajatele võimalusel õuealal või välisuksel ja vältida lasteaia hoonesse sisenemist.
 • Kui Teie lapsel on ükskõik missugused haigustunnused, siis palume olla kodus. Hetkel on levimas mitmed viirus- ja nakkushaigused.
 • Lapse haigestumisest palume teavitada lasteaeda, kuna eriolukorra ajal edastame igapäevaselt info Tallinna Haridusametile. Haiguse korral  asume kohesel  nakkuse levikut takistama vastavalt Terviseameti suunistele.
 • Rühma õpetajad küsivad kriisiperioodil teie käest, millal tulete lasteaeda. Palume esitada võimalikult täpsed andmed, kuna nende alusel moodustakse valverühmad järgmistel nädalatel.
 • Alates 17.03 on riskigruppi kuuluv personal kaugtööl. Samuti oleme rakendanud erinevaid meetmeid, et maandada võimalikke riske.
 • Kohatasu maksmine on peatatud ajavahemikuks 16. märtsist kuni aprilli lõpuni.
 • Info palume esitada lasteaiale e-postile:  piritakose@piritakose.edu.ee . Vastame teile esimesel võimalusel.

Lastega loovalt kasvamine tuleb südamest.

Olge terved ja hoitud!

Pirita Kose Lasteaia pere

 

Uudise rubriigid: