16.09.2020

Töökorraldus Tallinna Rukkilille Lasteaias

Tallinna Rukkilille Lasteaias kehtib 1.09.2020 järgmine töökorraldus:

Oleme koostanud Covid-19 leviku tõkestamise plaani, mis on järgimiseks lasteaia töötajatele ja lastevanematele.

  • Lasteaeda võtame vastu ilma haigustunnusteta lapsi;
  • Lasteaia õpetajal on õigus last koju saata, kui lapsel ilmnevad esimesed haigustunnused;
  • Keelatud on lasteaeda tuua laps, kelle pereliikmetel või tuttavatel on COVID-19 sümptomid või on diagnoositud see haigus;
  • Õpetaja võtab lapse lasteaeda vastu ja saadab koju välisukse juurest, hea ilma korral või õues viibimise ajal, iga rühma õuealalt. Lastevanematega suheldes hoitakse kinni reeglist 2+2
  • Vaba sissepääs lasteaeda on lubatud lasteaia töötajatel, kelle tervislik seisund on hea;
  • Keelatud on siseneda lasteaia ruumidesse lastevanematel ja kõrvalistel isikutel;
  • Lapsele järele tulles, on lapsevanematel kohustus õuealalt esimesel võimalusel lahkuda;
  • Lasteaia direktoril on õigus vastu võtta otsuseid,  kui tekib vajadus ruumidesse sisse lasta kõrvalisi isikuid, hooldusfirmat. Sellisel juhul jälgitakse tervise- ja hügieeninõudeid.

Kõikide tekkivate probleemide korral, palume helistada telefonil:

Direktor Valentina Koval (+372) 6594632,   (+372) 6571548

Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal Ulvi Veerme (+372) 55997103

Hoolekogu esindaja Margarita Kempi (+372) 5523013