28.10.2020

Töökorraldus alates 1. novembrist 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks. COVID-19 tõkestamiseks jätkame alates 1. novembrist 2020 Kellukese lasteaias alljärgnevate ennetusmeetmetega:

  • Lasteaia õppetöös osalevad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
  • Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab lasteaeda, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
  • Laps või töötaja võib lasteaeda naasta peale haigust siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
  • Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma korral välisuksel; õpetaja kutsutakse lapsele vastu, helistades rühmanimelist fonokella. Laste vastuvõtmisel hindavad õpetajad üle laste tervislikku seisundit.
  • Lapsevanemad sisenevad majja erandjuhtudel, eelnevalt kooskõlastades selle lasteaia juhtkonnaga. Lapsevanem kannab maski. Lasteaeda siseneb ainult terve lapsevanem.
  • Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste vanematega suhtlema. 
  • Lasteaias ei osutata vähemalt kuni 31. detsembrini 2020 huvihariduse teenust väljaspool maja tulnud huviringide juhendajate poolt tehtuna.