15.05.2020

Töökorraldus alates 18. maist 2020

Lugupeetud lapsevanemad! Meil on hea meel, et kõik rühmad on taas avatud. Teeme jätkuvalt koostööd, et kõik püsiksid tervetena.

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks lasteaia töö korraldamisel lähtume seadustest, Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhistest laste ja töötajate tervise kaitseks.

  • Lasteaeda võetakse vaid terveid lapsi. Lapsi, kelle vanematel või lähikontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua. Kõiki lapsi kraaditakse kontaktivaba kraadiklaasiga ja vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu). Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal respiratoorsed sümptomid (köha, palavik vm), siis leiame lapsele isoleeritud koha kuni vanem lapsele järele tuleb.
  • Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Palume mitte siseneda koos lapsega lasteaeda. Andke uksekella ja õpetaja tuleb lapsele vastu.
  • Lapsi saadetakse koju õues, halva ilma korral antakse laps üle välisuksel või eeskojas. Lapsevanemad ei tohi jääda koos lapsega territooriumile mängima ning teiste lapsevanematega suhtlema. Järgime lasteaia territooriumil 2+2 reeglit! 
  • Muusika ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust.
  • Kõik lapsevanemad on vabastatud kohatasu maksmisest kuni 31. maini 2020.
  • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.

Olgem rõõmsad ja terved ning hoidkem teineteist!

Uudise rubriigid: