20.03.2020

Töökorraldusest lastesõimes Hellik

Oleme rakendanud erinevaid meetmeid, et maandada erinevaid riske. Lastesõim on avatud vajadusepõhiselt. Alates 16, märtsist 2 riskigruppi kuuluvat töötajat suunatud kaugtööle. 19.märtsist on õpetajad kaugtööl.

* Anname teile teada, et kui te töötate ametikohal, mille toimimine on kõikidele eluliselt vajalik, siis lastesõim on avatud ja lapsed on meie juurde oodatud! Teie lapsed on meie juures hoitud ja kaitstud!

* Mitte mingil juhul ei tohi lapsevanem tuua lastesõime last kellel ilmnevad haigusnähud (nohu, kõha, kõhulahtisus vms).

* Kogu info, mida lapsevanemad soovivad palun esitada lastesõime e-posti aadressile direktor@hellik.edu.ee