15.10.2020

Tööotsijate infotundide videod ja slaidid

Tallinna Ettevõtlusamet koostöös Eesti Töötukassa ja Tööinspektsiooni, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti ning linnaosavalitsustega korraldasid infotunni „Millest alustada, kui oled kaotanud töö?“

Sissejuhatus, Tallinna Ettevõtlusameti esindaja Krista Kink


„Millest alustada, kui oled kaotanud töö?“  
Töötukassa juhtivkonsultant Kristo Roots ja töövahendukonsultant Astrid Rohtmets


„Tööõigusalase nõustamise praktikast“ 
Tööinspektsiooni jurist Ene Olle


„Tallinna sotsiaalabist toimetulekuraskuste leevendamiseks“ 
Põhja-Tallinna sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mart-Peeter Erss, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse võlanõustaja Riina Kuremaa

Sissetulekust sõltuvad toetused

Võlanõustamine ja majandusnõustamine