29.09.2016

Tööotsijatele suunatud projekt

Kes Sa oled olnud tööta juba üle aasta-see võimalus on Sinule!

Kui oled olnud tööta juba üle aasta, on Sul tõenäoliselt tekkinud küsimusi ja pingeid, mis vajaksid lahendamist.

Nende lahendamiseks pakume Sulle unikaalset võimalust - partnerlust ja individuaalset juhendamist alanud projektis “Töö liidab tegijaid”!

Tihtipeale tekitavad pikka aega töölt eemal olnud ja majanduslikku ning sotsiaalsesse kitsikusse sattunud inimeste ees seisvad väljakutsed ja takistused erinevaid ja omavahel põimunud pingeid, mille harutamisega inimesel üksi on keeruline hakkama saada.

Projekt pakub võimalust need pinged lahti arutada ja maandada – tõstes teadlikkust, motivatsiooni ja saada praktilist juhendamist individuaalse juhendamise ehk coaching’u vormis.

Osaleja avastab projekti käigus pildi olukorra dünaamikast, oma võimalustest ja riskidest, omandab ja arendab tööturualaseid võtme- ja erialaoskusi, koostööoskusi, tööotsingu oskusi, saab tuge tööandjaga kontakteerumiseks, edukaks kandideerimiseks,omandab tööpraktika raames tööharjumuse ja nõu positiivsete suhete arendamiseks ülemuse, kolleegidega ning juhiseid oma elu kontrolli alla saamiseks erinevatelt spetsialistidelt: sõltuvus-, võla-, karjääri- ja juriidilistelt ning psühholoogilistelt nõustajatelt.

Individuaalse töölerakendumise juhendamise raames toimuvad analüüsivad ja teadlikkust tõstvad Tööklubilised tegevused,takistustele maandamisvõ

Kõikide nende tegevuste väljundid kanalduvad Töölerakendumise kava tegevustesse.imalustele keskenduvad nõustamised, paralleelselt tööklubiga Tööturuvõtmeoskuste koolitused motivatsiooni ja digioskuste arendamiseks, seejärel erialaoskuste koolitus või täiendõpe, mis päädib Tööpraktikaga.

Juhul, kui osalejate huvi on õppida erialasid, mis ei kattu rühma enamuse eelduste ja soovidega, otsitakse sobiv koolitusvõimalus kas tööandja juures või väljaspool projekti.

Alustame juba käesoleva aasta oktoobris.

Pane tähele - tegemist on harukordse võimalusega ja osalejate arv projektis on piiratud.

Tekkis huvi? Kiirusta võtma ühendust meie individuaalsete juhendajatega!

Tallinnas – Pae 19/1:         Alla Bereza, tel. 56694676, alla.bereza.7@gmail.com,

Valentina Kniazeva, tel. 56572740, valentina.kniazeva@gmail.com

Kohtla-Järvel – Endla 4: Ljubov Makushina, tel. 53026439, ljumas100@gmail.com,

Irina Jelissejeva, tel. 53453811, irinajelissejeva59@gmail.com

Peatse kohtumiseni!

 

 

ELES.jpg

 TÖÖ KIIDAB TEGIJAJD 

ESF projekt 2014-2020.3.02.16-0032