02.01.2019

Töötamise registrisse ametinimetuse ja töökoha aadressi andmete lisamine

Vabariigi Valitsus kiitis 06.12.2018 heaks määruse muudatused, mille kohaselt tuleb tööandjal kanda Maksu- ja Tolliameti (MTA) töötamise registrisse (TÖR) iga töötaja ametinimetus ning töökoha aadress.

Määrus jõustus 2019. aasta 1. jaanuaril. 

Muudatus mõjutab kõiki tööandjaid, kes peavad tegema kandeid TÖR-i.

Olulisemate uuendustega saab tutvuda Statistikaameti kodulehel.

Uudise rubriigid: