17.04.2017

Töötukassa seminar ettevõtjatele „Erivajadusega inimene – tööandja võimalus“ 26. aprillil

Seminar toimub 26. aprill 2017 kell 9.00-16.00 Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

Seminari eesmärgiks on tutvustada tööandjatele erivajadusega inimeste tööle võtmise võimalusi: Eesti Töötukassa roll, tööandjate toetamise võimalused ja senised kogemused ning interaktiivne koolitus erinevatest puudeliikidest.

Oma edulugu jagab Jakob Rosin, sõna saavad töötukassa ja Tööandjate Keskliidu esindajad, kogemustest räägivad ISS Eesti, Maxima, Seve Ehituse, Swedbanki personalijuhid.

Töötubades püütakse vaadelda nii nägemis-, kuulmis-, liikumis-, vaimupuudega kui psüühikahäirega inimeste väljakutseid ja toetamist töökohal.

Seminar on osalejatele tasuta.

Registreeruda palume Töötukassa kodulehel asuval registreerimisvormil 

Lisaküsimustele vastab Illinor Siebold, tööandjate konsultant, telefonil 6148640. 

 EL Sotsiaalfond+Eesti tuleviku heaks.JPG                           Eesti Töötukassa.png