11.04.2016

Trammide KT6 ja KT4 renoveerimishanke vaidlustus jäeti rahuldamata

6. jaanuaril 2016 avaldas Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) riiklikus riigihangete registris väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusena läbiviidava riigihanke „Trammide KT6 ning KT4 renoveerimine ja rekonstrueerimine“. TLT 9. märtsi otsusega kvalifitseeriti ühistaotlejad Cegelec ja Ekova Electric ning jäeti kvalifitseerimata ühistaotlejad Skinest Rail AS, AS Daugavpils Lokomotivju remonta rupnica ja Pragoimex a.s., kes otsuse riigihangete vaidluskomisjonis vaidlustasid.

TLT juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on viimasel ajal kahjuks sagenenud juhused, kus püütakse riigihankeseaduse meelevaldse tõlgendamise abil avaldada survet hanke läbiviijale, taotledes hanketingimuste ümbervaatamist pakkuja kasuks. 

„On äärmiselt kahetsusväärne, et levib arusaam nagu oleks riigihange midagi umbmäärast ja selle tingimused kummipaelana venitatavad. Tuleks siiski endale selgeks teha, et kvalifitseeruda saavad vaid need, kes pakuvad hankes soovitud kaupa või teenust, mitte igaüks, kellele tuleb pähe katsetada, et äkki näkkab,“ lisas Tamm. 

Riigihangete vaidluskomisjon tuvastas, et hankija ja vaidlustaja vahel on põhimõtteline vaidlus selles, kas vaidlustaja kogemus trammide uuendamisel vastab hanketeate tingimusele. Komisjon leidis, et puudub vaidlus, sest hanketeates nimetatud liigendtramme KT6 (või KTNF6) vaidlustaja renoveerinud ja moderniseerinud ei ole. 

Arvestades, et vaidlustajal puudub hanketeates nõutud kogemus liigendtrammide renoveerimisel, otsustas vaidluskomisjon jätta ühistaotlejate Skinest Rail AS, AS „Daugavpils Lokomotivju remonta rupnica“ ja Pragoimex a.s. vaidlustuse rahuldamata ning hankija otsus vaidlustaja kvalifitseerimata jätmise kohta on nimetatud põhjusel õiguspärane. 

Lisainfo:
Urmas Tooming
Avalike suhete spetsialist
Tallinna Linnatranspordi AS
Tel. 643 4031, 516 3516