21.07.2016

Trammide kontaktliini poste hakkab vahetama Elektritsentrum AS

Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) poolt läbiviidud lihtsustatud menetlusega riigihankele trammide kontaktliini postide vahetuseks laekus kaks pakkumist.

Kuna soodsamale pakkumisele lisatud tööde tegemise graafik ei rahuldanud Tallinna Linnatranspordi ASi  ning pakkumise summa ületas lihtsustatud riigihankele kehtestatud piirmäära, otsustati esimeses järjekorras vahetada 27 posti ning sõlmida leping tööde kiiremat lõpetamist lubava firmaga, milleks on Elektritsentrum AS. Tööde maksumusjääb lihtsustatud riigihanke puhul nõutava 250 000 euro piiresse.

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul on ettevõte huvitatud tööde kiirest alustamisest. „Meie poolt veebruaris Tallinna Tehnikaülikooli teadlastelt ja OÜ Westerlux tellitud põhjalik 3. ja 4. trammiliini kontaktvõrgu postide ekspertiis näitas, et 153 postist vajas viivitamatult väljavahetamist 15. See töö on tänaseks tehtud. Lisaks soovitas ekspertiisi koostaja asendada veel 71 posti, millest  umbes 25 väljavahetamine peaks toimuma esmajärjekorras. Et töödega mitte viivitada, algatasime lihtsustatud riigihanke,“ selgitas Tamm.

Tehtud ekspertiisis selgitati eraldi iga posti seisukord ning arvutati välja masti vastupanumoment, inertsimoment ja paindekandevõime, mille tulemusel saadi posti arvutuslik vastupidavuse piir. Minimeerimaks võimalikke kõrvalekaldeid, kasutati vastupidavuse miinimumpiiri määramisel koefitsienti 1,2. Laias laastus võib vahetamisele määratud postid grupeerida nelja kategooriasse: halvas seisukorras postid, mis on tänaseks juba vahetatud, esmajärjekorras vahetamist nõudvad postid, mille asendamisega hakkab tegelema Elektritsentrum AS, soovituslikult lähiajal vahetamist vajavad postid ning pikemas perspektiivis asendamist vajavad postid.

Esmajärjekorras ja lähiajal vahetamist nõudvad postid saavad vastavalt lepingule asendatud kahe kuu jooksul, millest kuu kulub tehasest postide tarnimiseks. Pikemas perspektiivis vahetamist vajavate postide asendamiseks kaalub TLT postide soetamist ning paigaldustöö tellimist mitmelt pädevalt firmalt, mis võimaldaks tööde lõpetamiseks vajaminevat aega oluliselt minimeerida.