26.09.2016

Traumaennetuse projekt „Aga mina“

Tallinna lasteaed Sipsik soovib laste traumaennetuse temaatikale rohkem tähelepanu pöörata ja suurendada nii laste kui vanemate teadlikkust

26. septembril külastas lasteaeda Lasteteater Sõber, kelle vahendusel leidis laste traumaennetuse temaatika käsitlemist väga põnevalt  ja lastele lihtsalt mõistetavas keeles – läbi hoogsa ja mängulise etenduse „Aga mina“.

Ei mingit ülemäärast manitsemist ega ohtudele näpuga näitamist. Mänguhoos võib juhtuda nii mõndagi. Sellele vaatamata on mõned kohad ja mänguasjad teistest ohtlikumad ning seepärast on neid mõistlik vältida. Ja kui ikka midagi juhtuma peaks, siis peab lihtsalt teadma, kust abi otsida. Lapsed õppisid koos tulnukas Aga Mina-ga, et õnnetuste vältimiseks tuleb olla tähelepanelik ja hooliv.

Lisaks saab lasteaed MTÜ Aga Mina algatusel ja mitmete organisatsioonide koostöös valminud ainulaadse väikelaste vigastuste ennetamise eesmärgil loodud õppevahendi  – põrandamängu “Aga Mina”. Põrandamängus on käsitletud põletuste, mürgistuste, kukkumiste, liiklus-, raudtee-, vee- ja tuleohutuse ning muude valdkondade vigastuste ennetamise teemad. Põrandamängu abil saavad õpetajad läbi viia vastavasisulisi vestlusringe ja lapsed õpivad mängulisel ja huvitaval moel eluks vajalikke teadmisi.

Nii etendus kui põrandamäng annavad võimaluse mängu kaudu õppida ohte märkama ja neid vältima.