17.08.2020

Tule osale noorte suvekoolis “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0”

Peace Child Eestil koostöös SSCWga, Integratsiooni Sihtasutusega, Eesti Puuetega Inimeste Kojaga ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan 2.0”, mis toimub 4.–5 septembril kell 10.00 Tallink Spa Hotelli konverentskeskuses.

Suvekooli peamisteks eesmärkideks on käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamist, luua võrgustik, et tagada noortevaheline koostöö tulevikus ning anda noortele endile võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas läbi grupitööde, diskussioonide ja töötubade.

Suvekool on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17–35.eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele (tervise, hariduse, kultuuri ja noorsootöö valdkondadest).

Suvekoolil põhiteemad:
• Noorte vaimne tervis
• Säästlik elustiil ja keskkonnakaitse
• Kriisikommunikatsioon
• Noorte osalus ja kaasatus

Suvekooli märksõnad:
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini mõista.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!

Korralduslik informatsioon
• Suvekool toimub 4.–5. septembril Tallink Spta Hotellis (Sadama 11a, Tallinn)
• Noorteühendustest ootame Suvekooli osalema max. 2 inimest, ootame ka spetsialiste
• Osalemine on tasuta!
• Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Registreerimine Suvekooli toimub kuni 1. september 2020. Registreeri ennast siin.

NB! Kohtade arv on piiratud!

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org, tel. 5560 2993

Üritus“Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Suvekooli toimumist toetavad Tallinna Spordi ja Noorsooamet ja Tallinna Sotsiaalamet.

 

Uudise rubriigid: