13.08.2019

Tule osale noorte suvekoolis "Hoolin, kaasan ja mõistan” 6.–8. septembril Tallink City Hotelis

Peace Child Eestil ja SSCW-l koostöös Integratsiooni Sihtasutuse, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Noorteühenduste Liidu ja MTÜ-ga Eriline Maailm on rõõm Teid kutsuda Suvekooli “Hoolin, kaasan ja mõistan”, mis toimub 6.–8. septembril 2019, Tallink City Hoteli konverentskeskuses kell 10.00.

Suvekooli peamiseks eesmärgiks on kaasata erivajadustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonnaga lõimumiseks, suurendada noorte teadlikkust, õpetada juurde sotsiaalsed oskuseid ja motiveerida oma elu muutma ja kaasa rääkima noori puudutavates küsimustes.

Suvekool on suunatud Eesti noortele vanuses 17–26 eluaastat ning noortega tegelevate spetsialistidele. Suvekool viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm.

Suvekooli põhiteemad: 
• Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas.
• Noored haridussüsteemis (kaasav haridus).
• Noorte (vaimne) tervis ja tervislik eluviis.
• Noored tööturul ja ettevõtlikus.

Suvekooli märksõnad:
“Hoolin” – julgustame kõiki hoolima erivajadustega ja abivajavatest inimestest, ning märkama ja toetama ning kahtlustest rääkima ja nõu küsima.
“Kaasan” – erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine ühistegevustesse ja otsustusprotsessidesse.
“Mõistan” – mõista oma lähedast, kollegi, sõpra ning hädaolukorras oskan abivajajat paremini mõista.

Heidame koos pilgu tulevikku, vaatame eesootavaid trende, räägime hetkel toimuvatest muudatustest, arendame omavahelist koostööd, pöörame tähelepanu erivajadustega noorte võimestamisele, vaimsele tervisele ja palju muud!

SUVEKOOLI AJAKAVA (PDF)

Korralduslik informatsioon:
• Suvekool toimub 6.–8. septembril 2019, Tallink City Hotellis (A. Laikmaa 5).
• Noorteühendustest ootame suvekooli osalema kuni 2 inimest.
• Osalemine on tasuta!
• Erivajadustega noortele on tagatud liigipääs ratastooliga, erisoovid toitlustamisel ja muud.

Kümnele väljastpoolt Tallinna tulnud noorele saavad korraldajad pakkuda ka majutust.

Registreerimine suvekooli toimub kuni 17. augustini 2019. Registreeri ennast siin

NB! KOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Lisainfo: info@peacechild-estonia.org, tel: 5560 2993

Üritus “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames. Suvekooli toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Uudise rubriigid: